Velkommen!

I foråret 1971 dannedes en Rebekkaforening med 12 søstre fra Rebekalogen nr. 31 Benedikte. Foreningen voksede, og den 3. november 1973 blev den institueret som “Rebekkaloge nr. 59 Dr. Sophia”. Logen første Overmester var søster Kis Smedegård, og Undermester var søster Wicha Pedersen.

Rebakkaloge nr. 59 Dr. Sophia har taget navn efter den danske dronning Sophia – eller Sophie gift med Frederik d. II. Hun bliver gift med Fredrik II bare 14 år gammel og får 7 børn med ham. Hun bliver enke som 31 årig, og bliver sammen med rigsrådet formynder for den senere konge Christian IV, idet han kun er 11 år gammel. De bliver dog uenige om mange ting, og Dr. Sophia bortvises til Falster.

logo 59 dr. sophia 001Dronningens monogram – S – findes på et stolestade i Skanderborg Slotskirke. Det er tegnet af en søster i logen.

Det er dette S med hjertekronen og de oprakte hænder – bærende hænder, der blev vor loges emblem, ligesom det også er motivet på vort tæppe.

Fra Rebekkaforeningen blev startet og frem til nu, har “Dr. Sophia” nydt godt af det privilegium det er, at der i forvejen var en loge i Skanderborg – nemlig Broderloge nr. 90 Morten Børup, som beredvilligt har delt husly og inventar med os.

Rebekkaloge nr. 59 Dr. Sophia – nu ændret til Søsterloge nr. 59 Dr. Sophia -har gennem tiden ført en støt tilværelse, glæder og sorger blandet – små og store opgaver har vi påtaget os på det humanitære område, men ikke mindst har vi arbejdet for at gøre logen livskraftig som et værdigt led i vor ordenskæde.

Logebygningen i Rådhusstræde 2, som danner ramme for både søster- og broderloger, fremstår i dag som en velfungerende bygning med logesal og selskabslokaler.